×

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FASTPATH.GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ της εταιρίας FASTPATH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής “FASTPATH”) και των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής “Πελάτης”) της ιστοσελίδας https://fastpath.gr/ και θέτουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η FASTPATH προς τον Πελάτη της.

Η FASTPATH μέσω τις ιστοσελίδας της https://fastpath.gr προσφέρει στους Πελάτες της υπηρεσίες φιλοξενίας (Shared Web Hosting, Semi-Dedicated Hosting, VPS, Dedicated Servers και άλλα) με τη μορφή συνδρομών. Ο πελάτης μπορεί να ενοικιάσει (μισθώσει) και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο χώρο από την FASTPATH για να ανεβάσει και να αποθηκεύσει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα (και σύμφωνα με τους παρόντες όρους) για την προσωπική ή επαγγελματική του παρουσία στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά, στη συνέχεια, διανέμονται στο διαδίκτυο μέσω των εξυπηρετητών της FASTPATH. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την FASTPATH για να λειτουργήσει.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ορισμένοι εκ των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα την υπηρεσία.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ CLOUD SSD HOSTING BASIC & PRO

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τον όρο Cloud SSD Hosting εννοείται η φιλοξενία πολλαπλών ιστοσελίδων πελατών στον ίδιο φυσικό ή εικονικό (virtualization) server ή στο ίδιο σύμπλεγμα φυσικών ή εικονικών server (virtual cluster). Όλοι οι πόροι του server (CPU, μνήμη RAM, χώρος σκληρού δίσκου, I/O, traffic) καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες του όπως, Web, Mail, FTP, mySQL/mariaDB server, διαμοιράζονται μεταξύ των ιστοσελίδων λειτουργώντας ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, Traffic, κτλ) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο Cloud SSD Hosting που έχει επιλέξει.

Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση πακέτου φιλοξενίας. Σε περίπτωση που η φιλοξενία φτάσει τα μέγιστα όρια πόρων η λειτουργία του website διακόπτεται αυτόματα από τον αρμόδιο μηχανισμό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένος σε κάθε server που φιλοξενεί Cloud SSD Hosting πακέτα.

Η λειτουργία του website επανέρχεται έπειτα από την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων. Η FASTPATH δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την εύρεση λύσης ή της πηγής της υπερκατανάλωσης των πόρων από την φιλοξενία καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του Πελάτη ή/και του διαχειριστή/προγραμματιστή του website.

Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

Στην περίπτωση των διαφημιζόμενων ως unmetered ή απαιριόρηστων πόρων ή πόρων στους οποίους δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ορίων (CPU, RAM, I/IO, κλπ) ώς όριο ορίζεται το 400% του μέσου όρου χρήσης άλλων πελατών στο ίδιο πακέτο υπηρεσιών hosting.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση traffic από τρίτους παράγοντες όπως robots, κακόβουλων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από παραβίαση του website και αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Η FASTPATH διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εκάστοτε φιλοξενία που βρίσκονται στους shared hosting servers της για υπερβολική χρήση δίσκου, traffic και λοιπών πόρων (CPU, RAM, κτλ.) που αντίκεινται στους παρόντες όρους και να προβαίνει σε ενέργειες απομάκρυνσης ή διαγραφής τυχόν απαγορευμένου περιεχομένου ή σε απενεργοποίηση της αντίστοιχης φιλοξενίας κατά βούληση ή κατ’ απαίτηση αρμόδιας αρχής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ CLOUD SSD HOSTING

Ο Πελάτης μπορεί να ανεβάσει, να αποθηκεύσει, να δημοσιεύσει και να εμφανίσει πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο στο Cloud SSD Hosting. Το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Πελάτη ή από τους επισκέπτες/χρήστες του website το οποίο φιλοξενεί σε πακέτο Cloud SSD Hosting στην FASTPATH. Ο Πελάτης είναι μοναδικός υπεύθυνος για την ύπαρξη και επεξεργασία κάθε περιεχομένου, συναλλαγής και άλλης δραστηριότητας που πραγματοποιείται μέσω του website του. Με το ανέβασμα περιεχομένου σε Cloud SSD Hosting της FASTPATH, ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι:

 • Έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα να δημοσιεύσει το εν λόγω περιεχόμενο.
 • Οι δημοσιεύσεις και το περιεχόμενο του δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.
 • Το περιεχόμενο δεν ασκεί κακόβουλη δραστηριότητα (επιθέσεις, spam κτλ) και δεν αντιβαίνει στους Νόμους.

Η FASTPATH δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο της. Επίσης, δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή σφάλμα ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η FASTPATH δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παροχής των υπηρεσιών Cloud SSD Hosting, θα πρέπει το περιεχόμενο των δημοσιευμένων σελίδων να μην είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη καθώς και να μην προκαλεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server. Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε website είναι υπεύθυνος έναντι του Νόμου και για το περιεχόμενο του. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, δύναται να επιφέρει απενεργοποίηση της φιλοξενίας και διακοπή της συνδρομής χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ CLOUD SSD HOSTING

Στις υπηρεσίες Cloud SSD Hosting δεν υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της FASTPATH για την μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο.

Η εργασία μεταφοράς παρέχεται δωρεάν κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, κάτι που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο από το τεχνικό τμήμα της FASTPATH.

Κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μεταφορά περιεχομένου (δωρεάν ή μη) από την FASTPATH είναι να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ήδη υπάρχουσα φιλοξενία ή τα δεδομένα της με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

 • Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία εισόδου του Πίνακα Ελέγχου της προηγούμενης φιλοξενίας
 • Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του root user της προηγούμενης φιλοξενίας
 • Να είναι διαθέσιμο αρχείο backup (χειροκίνητο ή αυτόματο) με τα πλήρη δεδομένα που πρέπει να μεταφερθούν

Μοναδική αρμοδιότητα της FASTPATH για την εργασία μεταφοράς περιεχομένου είναι να αντιγράψει τα δεδομένα πλήρως και ακριβώς όπως είναι από την προηγούμενη φιλοξενία στο πακέτο Cloud SSD Hosting που ενεργοποιήθηκε από τον Πελάτη στις υποδομές της FASTPATH. Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί τους παρακάτω βασικούς ελέγχους σε επίπεδο περιεχομένου:

 • Έλεγχος των δικαιωμάτων (permissions) σε αρχεία και φακέλους.
 • Έλεγχος ορθής σύνδεσης του website με τη βάση δεδομένων. Επιβεβαιώνεται οτι τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων (όνομα βάσης, όνομα χρήστη βάσης, κωδικός χρήστη βάσης) είναι σωστά δηλωμένα στο αρχείο με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (configuration file).
 • Επιβεβαίωση οτι έχει μεταφερθεί το πλήρες σύνολο των δεδομένων (αρχεία, βάσεις δεδομένων, emails) και οτι δεν υπάρχουν απώλειες.

Κάθε άλλος έλεγχος καθώς και η αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών ώστε να λειτουργεί το website κατά τον αναμενόμενο τρόπο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του Πελάτη ή/και του προγραμματιστή/διαχειριστή του website.

Ο Πελάτης αποδέχεται οτι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων και παραπάνω αναφερόμενων ενεργειών από πλευράς της FASTPATH και συμφωνεί ότι η FASTPATH ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του website.

Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η FASTPATH γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του και να ανεβάσει το περιεχόμενο του website του στο Διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, η FASTPATH οφείλει να κοινοποιήσει στον Πελάτη τις ρυθμίσεις e-mail προκειμένου ο Πελάτης να μπορεί να αποστείλει και να παραλάβει e-mails μέσω των τοπικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail clients) που χρησιμοποιεί στις προσωπικές συσκευές του (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κτλ).

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει στην FASTPATH άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στον server, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η FASTPATH να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

Σε περίπτωση που η FASTPATH εντοπίσει φιλοξενίες που περιέχουν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (πχ Joomla, WordPress κ.α.) που δεν έχουν ενημερωθεί ή/και περιέχουν κώδικα με κενά ασφαλείας, επικοινωνεί άμεσα με τον Πελάτη και τον ενημερώνει για τις ενέργειες αναβάθμισης στις οποίες πρέπει να προβεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η FASTPATH θα προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίησης της φιλοξενίας (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και μέχρι ο Πελάτης να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αναβάθμιση και να καλύψει τα κενά ασφαλείας.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡEΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD SSD HOSTING

Αναφέρονται παρακάτω ρητά τα είδη των ιστοσελίδων και οι χρήσεις της υπηρεσίας Cloud SSD Hosting που απαγορεύονται. Κάθε απαγορευμένη χρήση που εντοπίζεται θα επιφέρει παρέμβαση από πλευράς της FASTPATH με ενέργειες οι οποίες θα καθορίζονται κατά περίπτωση.

 • Websites που συστηματικά σημειώνουν κατανάλωση πόρων πέρα των ορίων του εκάστοτε πακέτου Cloud SSD Hosting δεν μπορούν να παραμείνουν στο υπάρχον πακέτο τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μεταβούν σε άλλο πακέτο φιλοξενίας με περισσότερους πόρους. Στην περίπτωση αυτή η FASTPATH θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να προτείνει την καταλληλότερη λύση και να βοηθήσει ή/και να αναλάβει την ομαλή μεταφορά στην νέα φιλοξενία.
 • H αποστολή κάθε είδους newsletter (μαζική αποστολή προωθητικών/διαφημιστικών email) δεν είναι επιτρεπτή μέσω του Cloud SSD Hosting. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία καθορίζεται από συγκεκριμένα όρια πλήθους e-mails που μπορούν να αποσταλούν ανά ώρα και σε αυτά οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Ουδεμία προσωρινή ή μόνιμη μεμονωμένη αύξηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ωριαία όρια αποστολής e-mail. Για αποστολή newsletters ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε μια εξωτερική υπηρεσία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό είτε να έρθει σε επικοινωνία με την FASTPATH ώστε να ενημερωθεί για λύσεις Mail Server.
 • Σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανεπιθύμητο διαφημιστικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο (spam mail), η FASTPATH προχωρεί σε άμεση απενεργοποίηση και αλλαγή του κωδικού του λογαριασμού e-mail που έχει ξεκινήσει την αποστολή. Εάν το spam προέρχεται από κακόβουλο κώδικα εντός των αρχείων του website, τότε απενεργοποιείται ολόκληρη η φιλοξενία. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω e-mail από την FASTPATH.
 • Σε περίπτωση που η FASTPATH εντοπίσει ή παραλάβει αναφορά/καταγγελία (abuse report) για κακόβουλη δραστηριότητα από website που φιλοξενείται σε Cloud SSD Hosting, επικοινωνεί με τον Πελάτη για την άμεση απομάκρυνση του περιεχομένου από το οποίο προκλήθηκε. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η FASTPATH θα προβαίνει σε επί τόπου διαγραφή του κακόβουλου περιεχομένου της φιλοξενίας χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη.
 • Κάθε φιλοξενία που εντοπιστεί να συνδέεται σε τρίτο δίκτυο ή σύστημα εκτός δικαιοδοσίας FASTPATH χωρίς την εξουσιοδότηση από τον εξωτερικό φορέα στον οποίο ανήκει το αντίστοιχο δίκτυο ή σύστημα τίθεται υπό εξέταση απενεργοποίησης. Η πρόσβαση σε εξωτερικά δίκτυα ή συστήματα εκτός της άμεσης διαχείρισης του Πελάτη απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του εξωτερικού φορέα και η FASTPATH δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη αποδεικτικά της εν λόγω συγκατάθεσης.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLOUD SSD HOSTING (BACKUP)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ BACKUPS

Τα διαθέσιμα backups της υπηρεσίας Shared Web Hosting δημιουργούνται με αυτόματη διαδικασία ρυθμισμένη μέσω του κεντρικού πίνακα διαχείρισης του εκάστοτε server και βρίσκονται αποθηκευμένα σε εξωτερικό Server της FASTPATH.

Τα συγκεκριμένα backups αποσκοπούν, κατά βάση, στη χρήση τους από την FASTPATH σε περίπτωση συνολικής βλάβης του server οπότε και θα πρέπει οι φιλοξενίες να επανέλθουν σε νέο server μέσω των backups.

Για λόγους εξυπηρέτησης του Πελάτη, η FASTPATH προσφέρει πρόσβαση στα αποθηκευμένα για δική της χρήση backups μέσω του πίνακα ελέγχου της εκάστοτε φιλοξενίας ώστε να μπορεί ο Πελάτης να κατεβάσει κάποιο από αυτά στον υπολογιστή του και να το χρησιμοποιήσει κατά βούληση.

Ωστόσο, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η εν λόγω πρόσβαση να διακοπεί χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και χωρίς υποχρέωση από την FASTPATH για επαναφορά πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα backups της FASTPATH αλλά να μεριμνά για την διατήρηση δικών του αντιγράφων ασφαλείας σε ημερομηνίες που τον εξυπηρετούν.

Η FASTPATH μπορεί να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και τον τρόπο λειτουργίας της αυτόματης διαδικασίας backups κατά βούληση και χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 • Η διατήρηση των backups των δεδομένων της φιλοξενίας του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δεδομένων που διατηρεί στην φιλοξενία του καθώς και να μεριμνά για την διεξαγωγή backups τα οποία θα διατηρεί αποθηκευμένα σε προσωπική του τοποθεσία και όχι στην φιλοξενία του. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα αυτόματα backups στα οποία έχει πρόσβαση μέσω του πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας του, αλλά όχι να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτά.
 • Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας Shared Web Hosting, δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπόμενων ενεργειών από πλευράς της FASTPATH, δηλαδή την ανάκτηση του backup των δεδομένων του Πελάτη, εφ’ όσον αυτό είναι διαθέσιμο, και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών από πλευράς φιλοξενίας εμφανιστούν.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει backups μέσω του πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας τα οποία μπορεί, στη συνέχεια, να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Έπειτα από την επιτυχή αποθήκευση, θα πρέπει εντός της τρέχουσας ημέρας να διαγράψει το backup από τη φιλοξενία του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επαναφορά λόγω απώλειας ή παραβίασης περιεχομένου.

  Στις περιπτώσεις απώλειας περιεχομένου λόγω σφάλματος του Πελάτη ή παραβίασης και αλλοίωσης περιεχομένου από τρίτους, η FASTPATH μπορεί να επαναφέρει δεδομένα της φιλοξενίας, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, από τα διαθέσιμα για δική της χρήση back ups. Η πρώτη επαναφορά είναι δωρεάν. Κάθε επόμενη επαναφορά της ίδιας φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

 • Επαναφορά διαγραμμένης φιλοξενίας.

  Στην περίπτωση που η φιλοξενία έχει διαγραφεί από τους servers της FASTPATH για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς εφόσον είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο backup. Η επαναφορά διαγραμμένης φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

ΝΈΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε online παραγγελία του πακέτου Cloud SSD Hosting που επιθυμεί μέσω της ιστοσελίδας της FASTPATH επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η FASTPATH. Ο πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της νέας παραγγελίας του εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η φιλοξενία τίθεται σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης για 10 ημερολογιακές ημέρες. Εφόσον η παραγγελία δεν εξοφληθεί μετά την πάροδο του επιπρόσθετου χρονικού διαστήματος των 10 ημερολογιακών ημερών, η φιλοξενία διαγράφεται πλήρως από τον server της FASTPATH χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας.

Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας Cloud SSD Hosting, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση εκ μέρους του Πελάτη, η φιλοξενία μπαίνει σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης (suspended) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Σε αυτή την κατάσταση, στη θέση του υπάρχοντος website εμφανίζεται σελίδα της FASTPATH χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται καμιά τροποποίηση στα δεδομένα που υπάρχουν στην φιλοξενία. Κατόπιν της ενέργειας αυτής και εφόσον ο Πελάτης δεν έρθει σε επικοινωνία με την FASTPATH για επανενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το hosting διαγράφεται πλήρως από τον server της εταιρίας.

Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τις οικονομικές του εκκρεμότητες και για την ημερομηνία λήξης της κάθε υπηρεσίας του πραγματοποιώντας είσοδο οποιαδήποτε στιγμή στον πίνακα ελέγχου/διαχείρισης με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.

Επιπρόσθετα, η FASTPATH ενημερώνει για την ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με Cloud SSD Hosting λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω αυτόματων e-mails που αποστέλλονται τακτικά στη διεύθυνση email που είναι δηλωμένη στο υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη στο οποίο εντοπίζεται η οικονομική εκκρεμότητα.

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τα δεδομένα του λογαριασμού του ώστε να είναι έγκυρα και ενεργά.

Η FASTPATH δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την αποτυχία ενημέρωσης του Πελάτη (ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία, ωστόσο, είναι προαιρετική) λόγω μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του, εφόσον η οικονομική εκκρεμότητα παραμένει.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ CLOUD VPS

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τους όρους Cloud SSD VPS ή Virtual Machine ή VM ή εικονικό μηχάνημα, εννοείται ένας εικονικός, αυτόνομος server ο οποίος έχει δημιουργηθεί/εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους (cluster) φυσικούς server με την τεχνολογία virtualization.

Αντίθετα με το Cloud SSD Hosting, τα Cloud VPS είναι πλήρως απομονωμένοι εικονικοί servers με το δικό τους τμήμα στο cloud storage, CPU & RAM από τον Hypervisor στον οποίο βρίσκονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ FASTPATH

Για κάθε νέο VM server που παρέχει/παραδίδει στον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση, η FASTPATH είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω εργασίες:

 • Δημιουργία και αρχική εγκατάσταση VM συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη κατά την παραγγελία καθώς και δωρεάν εργαλείων ασφαλείας που μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα και υποστηρίζονται από τον συγκεκριμένο πίνακα ελέγχου. Τα εργαλεία αυτά είναι: ModSecurity, Brute Force Protection, CSF Firewall για πίνακα ελέγχου cPanel και Linux Firewall για πίνακα ελέγχου Virtualmin.
 • Με την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου (εφόσον υπάρχει), πραγματοποιείται ενημέρωση των συστημικών πακέτων (yum update) και του ίδιου του πίνακα ελέγχου με όλες τις μέχρι τότε διαθέσιμες ενημερώσεις.

Η FASTPATH δεν αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους αναβάθμιση ή παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής της ιστοσελίδας ή οι των ιστοσελίδων τις οποίες ο Πελάτης φιλοξενεί στο VM που του παραδόθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν κατά τον αναμενόμενο τρόπο. Ευθύνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής στο νέο VM φέρει αποκλειστικά και μόνο ο προγραμματιστής. Ωστόσο, η FASTPATH μπορεί να προβεί σε παραμετροποιήσεις στις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες στο νέο VM κατόπιν υπόδειξης του προγραμματιστή ώστε να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει κατ’ εξαίρεση και εκτός των αρμοδιοτήτων της.

Κάθε επιπρόσθετη εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Για κάθε VM server που παρέχει/παραδίδει στον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση όπως αυτές αναγράφονται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι, ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για τις παρακάτω εργασίες:

 • Τακτική αναβάθμιση των web εφαρμογών οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στα websites που φιλοξενούνται στο VM καθώς και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates) στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις ώστε να καλύπτονται τα κενά ασφαλείας.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του VM για όλα τα δεδομένα (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails) των domains που φιλοξενεί και αποθήκευση τους σε τοπική προσωπική του τοποθεσία εκτός VM.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς πελάτες που φιλοξενεί στο VM του. Ο Πελάτης δεν μπορεί να έχει καμία απαίτηση από την FASTPATH για παροχή κάθε είδους υποστήριξη απευθείας στους πελάτες του παρά μόνο στον ίδιο.
 • Τακτικός έλεγχος ασφάλειας και πρόληψη των κενών ασφαλείας. Οι εργασίες για την ασφάλεια και την κάλυψη κενών ασφαλείας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
  1. Τακτική αλλαγή των κωδικών εισόδου για τις διάφορες υπηρεσίες (email, ftp, panel εφαρμογής κλπ) ώστε να έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας για αποφυγή υποκλοπής.
  2. Τακτικός έλεγχος του προγραμματιστικού κώδικα των websites που φιλοξενούνται στο VM ώστε να διορθωθούν τυχόν κενά ασφαλείας που υπάρχουν.
  3. Προστασία στις όποιες φόρμες υπάρχουν στα websites που φιλοξενούνται στο VM είτε είναι ενεργές είτε όχι, όπως φόρμες επικοινωνίας, φόρμες παραγγελίας, φόρμες εγγραφής ή εισόδου σε διαχειριστικό πίνακα κτλ.
  4. Τακτικός έλεγχος και εκκαθάριση των προσωπικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο VM και τις υπηρεσίες του για τυχόν ύπαρξη ιών και γενικότερα κακόβουλου λογισμικού (malware) που μπορούν να υποκλέψουν τους κωδικούς και να οδηγήσουν σε κακόβουλη δραστηριότητα.
 • Συμβουλή των σχετικών εγχειριδίων χρήσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο τόσο για τον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει) όσο και για το λειτουργικό σύστημα του VM ή συμβουλή από την FASTPATH πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση σε επίπεδο VM. Η FASTPATH ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που οι εργασίες του Πελάτη οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα του VM και των επιμέρους υπηρεσιών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ VM

Ο Πελάτης μπορεί να ανεβάσει, να αποθηκεύσει, να δημοσιεύσει και να εμφανίσει πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο στο VM του.

Ο Πελάτης είναι μοναδικός υπεύθυνος για την ύπαρξη και επεξεργασία κάθε περιεχομένου, συναλλαγής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που πραγματοποιείται μέσω των websites του. Με το ανέβασμα περιεχομένου σε VM της FASTPATH, ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι:

 • Έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα να δημοσιεύσει το εν λόγω περιεχόμενο.
 • Οι δημοσιεύσεις και το περιεχόμενο του δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.
 • Το περιεχόμενο δεν ασκεί κακόβουλη δραστηριότητα (επιθέσεις, spam κτλ) και δεν αντιβαίνει στους νόμους και τα χρηστά ήθη.

Η FASTPATH δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο της. Επίσης, δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή σφάλμα ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η FASTPATH δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παροχής των υπηρεσιών VM, θα πρέπει το περιεχόμενο των δημοσιευμένων σελίδων να μην είναι αντίθετο με το Νόμο και τα Χρηστά Ήθη καθώς και να μην προκαλεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Hypervisor. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, δύναται να επιφέρει απενεργοποίηση του VM και διακοπή της συνδρομής χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ VM

Στις υπηρεσίες VM δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο. Ο Πελάτης μπορεί να αναθέσει την εργασία μεταφοράς περιεχομένου από διαφορετικό πάροχο στο VM που έχει ενεργοποιηθεί στην υποδομή της, εάν δεν δύναται να το αναλάβει ο ίδιος. Η εργασία μεταφοράς παρέχεται δωρεάν κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, κάτι που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο από το τεχνικό τμήμα της FASTPATH.

Κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ

Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, CPU, RAM) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο VM που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση (μεγαλύτερο πακέτο VPS, Dedicated Server).

Σε περίπτωση που το VM φτάσει τα μέγιστα όρια των παρεχόμενων πόρων σημειώνεται αυτόματη μη διαθεσιμότητα του VM και των υπηρεσιών του και κατ’ επέκταση των websites που φιλοξενεί. Η λειτουργία του VM επανέρχεται με επανεκκίνηση και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων ή με αύξηση των παρεχόμενων πόρων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ VPS

Η FASTPATH γνωστοποιεί στον Πελάτη τις κάτωθι πληροφορίες:

 1. Όνομα χρήστη και κωδικό για δυνατότητα εισόδου του Πελάτη μέσω SSH (για linux OS) ή Remote Desktop (για windows OS). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε στοιχεία του κεντρικού χρήστη root ή administrator του VM είτε κάποιου δευτερεύοντος χρήστη με δυνατότητα σύνδεσης μέσω SSH ή Remote Desktop αντίστοιχα.
 2. Όνομα χρήστη και κωδικό για δυνατότητα εισόδου του Πελάτη μέσω console. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή μέσω του πίνακα ελέγχου.
 3. Όνομα χρήστη και κωδικό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του (Cpanel, Plesk, Virtualmin), εφόσον υπάρχει.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει στην FASTPATH άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στο VM, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website και των e-mails του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η FASTPATH να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται οτι:

 • Η διατήρηση των backups των δεδομένων των domains που φιλοξενεί στο VM αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δεδομένων που διατηρεί στα domains τα οποία φιλοξενεί στο VM του καθώς και να μεριμνεί για την διεξαγωγή backups τα οποία θα διατηρεί αποθηκευμένα σε απομακρυσμένη προσωπική του τοποθεσία και όχι στο VM του.
 • Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας VM, δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της FASTPATH, δηλαδή την ανάκτηση του backup των δεδομένων του Πελάτη, εφ’ όσον αυτό είναι διαθέσιμο, και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών από πλευράς VM/φιλοξενίας εμφανιστούν.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Backup οι υποχρεώσεις διαφοροποιούνται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην Ανάλυση Επιπλέων Παροχών επί Πληρωμή (SLA).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ BACKUP

Η FASTPATH ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρει για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και ηθική βλάβη προκύπτει από την αδυναμία παροχής αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Πελάτη.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

 1. 1. Επαναφορά λόγω απώλειας ή παραβίασης περιεχομένου των domains που φιλοξενούνται στο VM (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails). Στις περιπτώσεις απώλειας περιεχομένου λόγω σφάλματος του Πελάτη ή παραβίασης και αλλοίωσης περιεχομένου από τρίτους, η FASTPATH μπορεί να επαναφέρει δεδομένα των λογαριασμών που φιλοξενούνται στο VM, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, από τα διαθέσιμα backups εφόσον αυτά έχουν δημιουργηθεί αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου του VM. Η FASTPATH δεν αναλαμβάνει επαναφορά από χειροκίνητα backups που έχει αποθηκεύσει ο Πελάτης με χειροκίνητες εργασίες. Η πρώτη επαναφορά είναι δωρεάν. Κάθε επόμενη επαναφορά του ίδιου περιεχομένου/domain αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της FASTPATH και το οποίο προκαταβάλλεται.
 2. 1. Στην περίπτωση που το VM έχει διαγραφεί πλήρως από την cloud υποδομή της FASTPATH λόγω ληγμένης συνδρομής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς καθώς δεν διατηρούνται backups διεγραμμένων VM. Για το εν λόγω ζήτημα ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά μέσω των αυτόματων προειδοποιήσεων λήξης που λαμβάνει μέσω e-mail από το σύστημα της FASTPATH ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να προβεί σε online παραγγελία του πακέτου VM που επιθυμεί μέσω της ιστοσελίδας της FASTPATH επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η FASTPATH. Το VM δεν ενεργοποιείται μέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως η οικονομική του εκκρεμότητα. Ο Πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της νέας παραγγελίας του εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον η παραγγελία δεν εξοφληθεί, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας VM, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση εκ μέρους του Πελάτη, το VM μπαίνει σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Σε αυτή την κατάσταση, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες τίθενται εκτός λειτουργίας χωρίς, ωστόσο, να πραγματοποιείται τροποποίηση στα δεδομένα που υπάρχουν στους φιλοξενούμενους λογαριασμούς. Κατόπιν της ενέργειας αυτής και εφόσον ο Πελάτης δεν έρθει σε επικοινωνία με την FASTPATH για επανενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το VM διαγράφεται πλήρως από την υποδομή της FASTPATH και χωρίς την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας.

Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.

Ενημέρωση Πελάτη

Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τις οικονομικές του εκκρεμότητες και για την ημερομηνία λήξης της κάθε υπηρεσίας του πραγματοποιώντας είσοδο οποιαδήποτε στιγμή στον πίνακα ελέγχου/διαχείρισης με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.

Επιπρόσθετα, η FASTPATH ενημερώνει για την ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με VM λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω αυτόματων e-mails που αποστέλλονται τακτικά στη διεύθυνση email που είναι δηλωμένη στο υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη στο οποίο εντοπίζεται η οικονομική εκκρεμότητα.

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τα δεδομένα του λογαριασμού του ώστε να είναι έγκυρα και ενεργά.

Η FASTPATH δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την αποτυχία ενημέρωσης του Πελάτη (ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία, ωστόσο, είναι προαιρετική) λόγω μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του, εφόσον η οικονομική εκκρεμότητα παραμένει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η FASTPATH παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα εξόφλησης των οικονομικών του εκκρεμοτήτων με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  Η FASTPATH διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank για κατάθεση είτε στο ταμείο του αντίστοιχου καταστήματος είτε μέσω web banking.Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό διέπεται από τους παρακάτω επιπλέον όρους:

  1. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω web banking μίας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων τριών τραπεζών μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση μεταφορά στην ίδια τράπεζα (από Alpha Bank σε Alpha Bank ή από Eurobank σε Eurobank ή από Πειραιώς σε Πειραιώς).
  2. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικού εμβάσματος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (πχ από Εθνική σε Alpha Bank) οι τυχόν τραπεζικές προμήθειες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη (Επιλογή εξόδων OUR).
  3. Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις 14:30 ενημερώνονται την ίδια ημέρα. Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται μετά τις 14:30, αργίες, Σαββατοκύριακο ενημερώνονται την επόμενη εργάσιμη.
  4. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικών εμβασμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπές χώρες η κατάθεσή σας θα πρέπει να είναι προσαυξημένη κατά 3 ευρώ λόγω εξόδων εμβάσματος.
 • Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας
  Η FASTPATH διαθέτει ασφαλές σύστημα χρέωσης πιστωτικών καρτών. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.
 • Πληρωμή με Μετρητά
  Ο Πελάτης μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία της FASTPATH και να καταβάλει μέσω μετρητών το ποσό που επιθυμεί. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.
 • Πληρωμή μέσω Paypal
  Η FASTPATH παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να καταβάλει το επιθυμητό ποσό μέσω Paypal. Σε περίπτωση πληρωμής με Paypal ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης δεν δηλώσει αιτιολογία, οφείλει να ενημερώσει την FASTPATH για την κατάθεσή του μέσω e-mail, τηλεφώνου ή fax καθώς και για την υπηρεσία την οποία εξοφλεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η FASTPATH δεν δύναται να ταυτοποιήσει την κατάθεση (πχ λόγω εσφαλμένης αιτιολογίας, πληρη απουσία αιτιολογίας) , δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από την διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εγκαίρως και εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις ειδοποιήσεις του συστήματος ακολουθώντας έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους το ποσό που απαιτείται για την εξόφληση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα αντίστοιχα παραστατικά εκδίδονται κατόπιν της καταβολής του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας και αποστέλλονται από την FASTPATH στον πελάτη στο δηλωμένο e-mail επικοινωνίας. Το αυτοματοποιημένο σύστημα της FASTPATH αποστέλλει e-mail για την ενημέρωση του λογαριασμού με το κατατεθειμένο ποσό και ζητά επιβεβαίωση των στοιχείων τιμολόγησης. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την FASTPATH για το είδος του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που επιθυμεί να λάβει για την εκάστοτε κατάθεση του καθώς και για τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί. Σε περίπτωση τιμολογίου, απαιτούνται οι εξής πληροφορίες: Πλήρης επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επάγγελμα. Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση email που είναι δηλωμένη στον πίνακα ελέγχου υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη αλλά μπορεί, επίσης, να αποσταλεί σε κάποια δευτερεύουσα διεύθυνση εάν ο Πελάτης ενημερώσει την FASTPATH.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι χρεώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της FASTPATH γίνονται βάσει του τιμοκαταλόγου για τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Για κάθε υπηρεσία φιλοξενίας η FASTPATH παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από την αντίστοιχη υπηρεσία που ενεργοποίησε. Η εγγύηση ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της συνδρομής, δηλαδή από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία, και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες φιλοξενίας. Η επιστροφή περιλαμβάνει το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην υπηρεσία φιλοξενίας. Οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει καταβληθεί μαζί με το κόστος φιλοξενίας και αφορά διαφορετική υπηρεσία, δεν επιστρέφεται.

Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία και εφόσον η επιλεγμένη συνδρομή είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή από την 31η ημέρα από την παραγγελία, η εγγύηση δεν ισχύει και η επιστροφή ποσού δεν εφαρμόζεται.

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της FASTPATH. Η πραγματοποίηση παραγγελίας για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει η FASTPATH σημαίνει κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους παρακαλείται να μην προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την FASTPATH. Η FASTPATH ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του Πελάτη με τους όρους χρήσης.